CHARIS België. CHARIS België. CHARIS België. CHARIS België. CHARIS België.

Op 9 juni 2019, op Pinksterzondag, te Rome, is CHARIS officieel internationaal van start gegaan. Tijdens die bijeenkomst konden de verschillende charismatische realiteiten van Europa elkaar ontmoeten. Ook werd stilgestaan bij de artikel 15 en 16 van het CHARIS-statuut met de algemene lijnen voor de implementatie van CHARIS in de verschillende landen via de creatie van “Nationale Dienstorganen voor de Gemeenschap”.

Artikel 15 handelt over de functies van dat orgaan. Het bepaalt: “Het doel van de Nationale Dienstorganen voor de Gemeenschap is om de brede en diverse familie van de Katholieke Charismatische Vernieuwing op te bouwen en te versterken. Ze moeten daartoe zo inclusief mogelijk zijn en openstaan voor nieuwe en opkomende realiteiten. Het model richt zich meer op gemeenschap dan op bestuur of structuur.”

Artikel 16 organiseert de samenstelling en luidt: “Nationale dienstorganen voor de Gemeenschap zouden moeten bestaan uit vertegenwoordigers van de realiteiten en uitdrukkingsvormen (expressies) van de stroom van genade die zichzelf identificeren als deel van de Katholieke Charismatische Vernieuwing, en die gemeenschap willen bouwen met de brede en diverse familie van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Dit kunnen gebedsgroepen zijn, gemeenschappen, netwerken, scholen voor evangelisatie, religieuze instituten, uitgevers, bijzondere bedieningen, oecumenische initiatieven, jongeren, enz.”

De “orientaties voor de vorming van de Nationale Dienstorganen voor de Gemeenschap ” lichten deze artikelen verder toe. Onder meer wordt gesteld dat “de Nationale Dienstorganen voor de Gemeenschap een dienstverlenende organisatie zijn en geen bestuursorgaan; als Dienstorgaan zijn zij in een land het hoogste gemeenschapsorgaan van de “stroom der genade”. Per land of per bisschoppenconferentie in landen waar verschillende regio’s, talen en culturen naast elkaar bestaan is er slechts één Dienstorgaan voor de Gemeenschap.

Elk Nationaal Dienstorgaan voor de Gemeenschap kiest uit haar leden een coördinator. De coördinator is niet verantwoordelijk voor de genadestroom in zijn of haar land. Zijn/haar taak is om verbondenheid te zoeken met alle realiteiten van de genadestroom. De ambtstermijn van de coördinator is drie jaar en kan één keer worden verlengd. Een door het dicasterium van de leken, het gezin en het leven aangeduide kerkelijke assistent begeleidt alle activiteiten die CHARIS voorstelt.

Het Belgisch Nationaal Dienstorgaan voor de Gemeenschap bestaat uit een college met 2 coördinatoren die respectievelijk door de Franstalige en Duitstalige realiteiten en door de Nederlandstalige realiteiten werden verkozen. Standpunten worden als college genomen. Internationaal verloopt het woordvoerderschap afwisselend; de eerste drie jaren door de Franstalige coördinator; de volgende drie jaren door de Nederlandstalige coördinator, en op deze wijze verder afwisselend.

Op dit moment zijn de coördinatoren
(F): Annick Beuten, verkozen tijdens een overleg in september 2021 en voor een termijn van drie jaar aangeduid als coördinatrice-Belgium op 17 november 2021, tel. 0470 56 20 17
(N): Geert Moerkerke, verkozen tijdens een overleg in september 2021, tel. 0475 39 12 88.

Bij koninklijk besluit van 14 maart 2023 werd rechtspersoonlijkheid verleend aan de stichting van openbaar nut “Charis Belgium” (ondernemingsnummer 0800-439-446). Voor de tweetalige statuten, KLIK HIER.

CHARIS België. CHARIS België. CHARIS België. CHARIS België. CHARIS België. CHARIS België. CHARIS België. CHARIS België. CHARIS België. CHARIS België. CHARIS België. CHARIS België. CHARIS België. CHARIS België. CHARIS België. CHARIS België. CHARIS België. CHARIS België. CHARIS België. CHARIS België.


Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We’ve updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.