CHARIS staat voor Catholic Charismatic Renewal International Service of Dienst voor de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Het is een vernieuwingsstroming die volledig deel uitmaakt van de Katholieke Kerk. Het is geen kerkelijke beweging in de volle zin van het woord – het heeft geen oprichter of meerdere, er is geen officieel lidmaatschap. Degenen die zichzelf beschouwen als onderdeel van de Charismatische Vernieuwing, worden verenigd door de ervaring van een diepere uitstorting van de Heilige Geest, ook wel de doop van de Heilige Geest genoemd. Hoewel deze ervaring op verschillende manieren kan worden beleefd, leidt dit een mens in de eerste plaats tot een zeer persoonlijke, levende relatie met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Tegelijkertijd transformeert het ook andere gebieden van het leven van een christen; het brengt een hernieuwd gebedsleven, de vreugde om God te verheerlijken, openheid voor Gods bovennatuurlijke actie, een dieper begrip van de Schrift, een verlangen om het evangelie te delen en de ontwikkeling van het gebruik van charisma’s.

CHARIS is ontstaan op uitdrukkelijke wens van paus Franciscus. Het is een dienst om eenheid te bevorderen in alle manifestaties van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. CHARIS begon zijn dienst op Pinksteren 2019, toen twee eerdere diensten ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) en CF (Catholic Fraternity) werden samenvoegd.

Structuur van CHARIS

CHARIS bestaat uit een Algemene Vergadering en een Internationale ‘Service of Communion’ op mondiaal niveau, en elk continent heeft een Continentale ‘Service of Communion’ . Op nationaal niveau wordt de CHARIS-service geïmplementeerd via de CHARIS Nationale Dienstorganen voor de Gemeenschap.

Algemene doelstellingen van CHARIS

Artikel 3 van de CHARIS-statuten bepaalt 13 doelstellingen. De vet gedrukte merkte paus Franciscus aan als prioritair.

a) de genade van de doop in de Heilige Geest doorheen de Kerk helpen verdiepen en bevorderen;

b) De uitoefening van de charisma’s, niet alleen in de katholiek charismatische vernieuwing, maar ook in de hele kerk bevorderen;

c) De geestelijke verdieping en heiligheid aanmoedigen van mensen die de doop in de Heilige Geest ervaren;

d) Inzet voor evangelisatie aanmoedigen, vooral door nieuwe evangelisatie en evangelisatie van de cultuur met respect voor de godsdienstvrijheid;

e) Samenwerking aanmoedigen tussen gemeenschappen die voortkomen uit de katholieke charismatische vernieuwing, om de ervaringen van bepaalde gemeenschappen beschikbaar te maken voor het welzijn van allen;

f) De oecumenische dimensie van de katholieke charismatische vernieuwing en de toewijding in dienstbetoon aan de eenheid van alle christenen bevorderen;

g) Het identificeren en promoten van specifieke thema’s die de genade van Pinksteren kunnen verdiepen;

h) Netwerken en samenwerking tussen verschillende realiteiten binnen de katholieke charismatische vernieuwing aanmoedigen op het gebied van vorming, evangelisatie, enz.;

i) De dienstbaarheid aan de armen en sociale actie door de katholieke charismatische vernieuwing bevorderen;

j) Het organiseren van opleidings- en vormingsmogelijkheden afgestemd op de noden die verwoord zijn door de Algemene Vergadering;

k) Leden van de clerus en religieuzen in staat stellen hun ervaring met katholieke charismatische vernieuwing te verdiepen en er meer ten volle aan deel te nemen;

l) Gemeenschap bevorderen tussen personen die betrokken zijn bij de verschillende realiteiten binnen de katholiek charismatische vernieuwing; met kerkelijke bewegingen die niet vanuit deze stroom van genade ontstaan zijn; en met andere christelijke kerken en gemeenschappen, in het bijzonder die die de ervaring van Pinksteren beleven;

m) Grote evenementen, colloquia en leidersbijeenkomsten organiseren op de ervaringen met de heilige Geest te kunnen delen en uitwisselen.


Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We’ve updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.